Официална класация при Браузърите (Browser)

Или оригиналното заглавие на класацията – Tom’s Hardware Web Browser Grand Prix.

Войната на БраузъритеПопулярният технологичен сайт Tom’s Hardware публикува класация на браузърите за Windows и Mac OS X. Редакторите на сайта са тествали комплексно по над 40 параметъра последните версии на всички популярни браузъри – Google Chrome 13, Firefox 6, Internet Explorer 9, Opera 11.50 и Safari 5,1.

Резултатите за Windows отреждат първо място на Google Chrome. Втори е класиран Firefox, а трети – Internet Explorer. Следват Opera на едноименния норвежки разработчик и портираният за Windows Safari.

При платформа Mac OS X Lion обаче резултатите са коренно различни от тези за Windows. Начело тук е Safari, който се представя отлично в естествената си Mac среда. На второ и трето място са съответно Opera и Chrome.

Най-лош резултат за Mac OS X Lion показва Firefox на Mozilla. Internet Explorer не е тестван, тъй като Microsoft не портира своя браузър за операционната система на Apple.

Проведени са изпитания за скоростта на зареждане на браузъра, времето за зареждане и коректното показване на уеб страници, консумацията на памет, поддръжката на стандарти HTML5 и CSS3, производителността при обработка на Flash, Java, Silverlight, HTML5 и WebGL и други параметри.

Интересен факт е, че Internet Explorer отстъпва на Opera при работа със Silverlight – мултимедийната технология на Microsoft, конкурентна на Adobe Flash. В същото време, браузърът на Microsoft получава по-висока оценка от Firefox при работа с HTML5 – уеб стандартът, който конкурира и Flash, и Silverlight.

И накрая резултатите:

Windows
Mac OS X Lion
Chrome 13
Safari 5.1
Firefox 6
Opera 11.50
IE 9
Chrome 13
Opera 11.50
Firefox 6
Safari 5.1
w/t IE9

С помощта на: Technews.bg